203

13
P2P3今天六一
     下午考了三门
     本来没打算过的
     补习班老师突然找我聊天
     聊着聊着就问她今天过六一了吗
     然后就收到了人生第一个六一红包
     就是左下有点戳

P4   吃完饭的时候报了猿辅导的新高一班
      数学和物理
      在985班
     暑假就见不到这个老师了

     明天去不了图书馆了
     干脆写作业的时候把同人本听完

P6   翻着翻着突然翻到去年暑假从上海回来  的路上拍的图
      今年也去吧
      其实每年都会去一趟
  
     准备b站开始弄study with me的账号
     再录几个vlog

     今年八月份会出去一趟
  

评论-3 热度-5

评论(3)

热度(5)

©203 / Powered by LOFTER